Ps. 103:1-5 (Engels) - Bless the Lord, o my soul
Kl. 3:22-24 (NBG) - Het zijn de gunstbewijzen des Heren