Het volk dat in duisternis ronddoolt

bijbelboek: (Jes. 9:1,5,6, NBV) - Timo van den Heuvel, 2013

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen...
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast in recht en gerechtigheid van nu tot in eeuwigheid.
© NBV: Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007

 

Zie ook de Site van Timo van den Heuvel