Ps. 5:12-13 (NBG) - Maar verheugen zullen zich allen
Ps. 9:11 (NBG) - Daarom vertrouwen op U
Ps. 25:4-5 (NBG) - HERE, maak mij uw wegen bekend
Ps. 55:23 (NBG) - Werp uw bekommernis op de HERE
Spr. 4:18 (NBG) - Het pad der rechtvaardigen
Jes. 25:9 (NBG) - Zie, deze is onze God
Jes. 43:1 (NBG) - Vrees niet, want Ik heb u verlost
Jes. 48:17 (NBG) - Ik ben de HERE, uw God, die u leert
Jes. 53:6 (NBG) - Wij allen dwaalden als schapen
Jer. 17:7 (NBG) - Gezegend is de man die op de HERE
Joël 2:13 (NBG) - Scheurt uw hart en niet uw klederen
Mic. 6:8 (NBG) - Hij heeft u bekend gemaakt, o mens
Mt. 28:18-20 (NBG) - Mij is gegeven alle macht
Luc. 9:23-24 (NBG) - Indien iemand achter Mij wil komen
Joh. 8:12 (NBG) - Ik ben het licht der wereld
Joh. 12:26 (NBG) - Indien iemand Mij wil dienen
Rom. 5:1 (NBG) - Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof
Ef. 4:32 (NBG) - Weest jegens elkander vriendelijk
Fil. 1:6 (NBG) - Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd
Col. 1:13-14 (NBG) - Hij heeft ons verlost uit de macht