HERE, maak mij uw wegen bekend

bijbelboek: (Ps. 25:4-5, NBG) - Henk de Bie, 2000

HERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951

Dit lied is geschreven voor een Vakantie Bijbel Week in Wageningen. Een prachtige tekst met een vraag of God je wil leiden, Zijn wegen te laten zien en in Gods waarheid te wandelen.

Lees vooral ook de rest van deze prachtige psalm. Je vindt er zoveel over vertrouwen, Gods weg leren kennen en Hem te verwachten… de ganse (hele) dag.

Deze tekst is ook heel goed in de HSV versie te zingen