Gij, onze Here en God, zijt waardig

bijbelboek: (Op. 4:11, NBG) - Henk de Bie, 2000

Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen. Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951