HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp

bijbelboek: (Ps. 141:1-2, NBV) - Henk de Bie, 2006

HEER, U roep ik aan, kom mij te hulp, luister naar mij nu ik tot U roep. Laat mijn gebed voor U zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer.
© NBV: Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007