Is Hij niet uw Vader

bijbelboek: (Dt. 32:6,11-12, NBG) - Henk de Bie, 2001

Is Hij niet uw Vader, die u geschapen heeft, die U gemaakt heeft en toebereid? ...
Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft,
zijn wieken uitspreidt, er één opneemt en draagt op zijn vlerken.
Zo heeft hem de HEERE alleen geleid.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951