Scheurt uw hart en niet uw klederen

bijbelboek: (Joël 2:13, NBG) - Henk de Bie, 2000

Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HERE, uw God.
Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbend' over het onheil.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951