Vrede laat Ik u

bijbelboek: (Joh. 14:27, NBG) - Henk de Bie, 2003

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geeft Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geeft Ik hem u.
© NBG: Nederlands Bijbelgenootschap 1951

Hoewel deze woorden van de Here Jezus zijn uitgesproken vlak voor Zijn lijden en sterven, zou het zomaar een kerstlied kunnen zijn. In elk geval kwam dit lied bijna als meerstemmig naar boven en heb ik het ook zo uitgewerkt.

De inhoud van de tekst past echter in het vooruitzicht dat Jezus Zijn discipelen gaat verlaten, maar de Trooster geeft. Jezus geeft een nalatenschap of erfenis van vrede. Hij is de Vredevorst. En deze vrede is nodig als het onrustig wordt om je heen, als er tegenstand is of als je het gevoel hebt alleen te staan.